poniedziałek, 5 kwietnia 2010

Instalacja Joomla! na Ubuntu

By zainstalować Joomla! na Ubuntu musimy wzbogacić nasz system o następujące komponenty:
apache2, mysql-server-5.0, mysql-client-5.0, php5
Jeśli już je mamy zainstalowane, czas utworzyć bazę danych, wydajemy polecenie:
#mysqladmin -u root -p create joomla
Musimy w następnym kroku wygenerować pozostałe bazy danych:
#mysql -u root -p
mysql> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON joomla.* TO 'yourusername'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword';\
Zatwierdzamy zmiany i kończymy:
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> \q 
Pobieramy Joomle! i instalujemy w docelowym folderze:
#wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/10209/40306/Joomla_1.5.11-Stable-Full_Package.tar.bz2
# cd /var/www
# su
# mkdir -m 0755 joomla
# cd joomla
Ustalamy właściciela:
# chown -R www-data:www-data /var/www/joomla
Lub 
# chown -R root:root /var/www/joomla
# cd /var/www/joomla
# PLACES='
# administrator/backups
# administrator/components
# administrator/modules
# administrator/templates
# cache
# components
# images
# images/banners
# images/stories
# language
# mambots
# mambots/content
# mambots/editors
# mambots/editors-xtd
# mambots/search
# media
# modules
# templates
# '
# for i in $PLACES; do chown -R www-data:www-data $i; done
Oraz prawa dostępu do katalogów:
find /var/www/joomla -type f -exec chmod 0644 {} \;
# find /var/www/joomla -type d -exec chmod 0755 {} \;
Teraz wystarczy wklepać:
I jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie powinna pojawić się strona konfiguratora Joomla!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz